top of page
Handshake

 

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מעדכן מידי שנה את החוקים ואת התקנות בכל אחד מתחומי הגשת התביעות, כמו; תביעה להכרה ב'מחלת מקצוע', נכות, סיעוד, תאונות עבודה, קצבת זקנה, קצבת שארים ועוד.


הידע והניסיון שיש לי בתחום התביעות לביטוח הלאומי מאפשרים לי להגדיל את הסיכויים להצלחה בתביעות השונות.

זאת על ידי:

  • בחינת נתוני תיק התביעה בצורה מקצועית, ולאחר מכן הדרכת לקוחותיי כיצד להשלים את המסמכים הנדרשים לצורך הגשת התביעה.

  • בניית תיק תביעה בהתאמה לחוקים ולתקנות המעודכנים של הביטוח הלאומי.

  • הכנת לקוחותיי לקראת הוועדה הרפואיות, שעשויה להכריע בתיק התביעה.

  • במידת הצורך, בחינת אפשרות להגיש ערעור על החלטה שהתקבלה בתיק תביעה. 

  • קיצור משך הזמן הנדרש לתהליך הגשת התביעה.   

זכרו, אין חובה שתאלצו להגיש את התביעות לביטוח לאומי לבד!

אומנם מדובר במוסד ממשלתי שמהותו סוציאלית, אך יש צורך שהאזרח יוכיח ויצדיק את סיבת הגשת התביעה.

כאן באה לידי ביטוי החשיבות שיש לפניה לעורכי דין, אשר מכירים מקרוב את תחום התביעות הרחב הזה. 
במהלך השנים צברתי ניסיון בהגשת תביעות לביטוח הלאומי, ויש לי ידע בתחום התקנות והחוקים של המוסד, שמתעדכנים מעת לעת. כל אלה מאפשרים לי לפשט ולצמצם את זמן הגשת התביעה, לסייע ללקוחותיי להבין את תמונת המצב בתיק התביעה שלהם, לבנות עבורם תיק תביעה שתואם לדרישות הביטוח הלאומי, ולייצג אותם בצורה מקצועית.

 

מעוניינים להגדיל את סיכויי ההצלחה בהגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי? צרו איתי קשר.

הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי כרוכה לרוב בהגשת טפסים ומסמכים רפואיים ואחרים, ובהתנהלות שכוללת פרוצדורה מסורבלת ומתמשכת. חלק מהאנשים שזכאים לתבוע מרימים ידיים עוד בשלבים הראשונים של הגשת התביעה, ואפילו כשמדובר בתביעה שבאופן יחסי אינה כרוכה בתהליך ממושך או מורכב. וכאשר מדובר בתהליך מורכב יותר, כמו אפשרות להגשת ערעור על החלטה, ההימנעות גדולה עוד יותר.

Legal%20Handshake_edited.jpg

סיפורי הצלחה:

ג שביטוח לאומי דחה אותו מס פעמים קיבל קצבת נכות כללית של 3480 ש"ח לחודש

מ שחלה בפרקינסון קיבל פטור ממס הכנסה והחזר של 360,000 ש"ח 

ז אשר מתמודד עם מחלות שונות קיבל פטור קבוע ממס הכנסה והחזר של 324,000 ש"ח 

bottom of page