top of page

נזיקין

תאונות תלמידים

תלמידים שלומדים במסגרות, שנמצאות תחת פיקוח משרד החינוך, מבוטחים בפוליסת תאונות אישיות, וזאת במסגרת חוק חינוך חובה (1949).

הפוליסה לתלמידים מכסה פגיעה מתאונות אישיות שמתרחשות בכל שעות היום ובכל מסגרת.

כלומר, הפוליסה מכסה כל מקרה של תאונה גם אם היא התרחשה מחוץ לתחומי בית הספר ולא בשעות הלימודים.

פוליסת ביטוח לתלמידים

תקנון פוליסת הביטוח הותאם לאוכלוסיית המבוטחים הצעירה, ולהלן מספר הדגשים שחשוב שכל הורה ידע בנוגע לפוליסה של ילדיו:

  • הכיסוי לביטוח תאונות אישיות חל על כל ילד במדינת ישראל שלומד במסגרת שבפיקוח משרד החינוך, ובכלל זה מעונות, גנים, בתי ספר, חטיבות, תיכונים וכל מסגרת לימודית שכפופה לחוק חינוך חובה. התשלום עבור הביטוח נגבה מידי שנה כתשלום חובה מההורים.  

  • הביטוח מכסה את התלמידים לאורך כל אחד מימות השנה, כלומר גם בתקופת החופשות וגם אם הפגיעה התרחשה בזמן חופשה בחו"ל.

  • חוק ההתיישנות בתביעות לתאונות תלמידים קובע שיש אפשרות לתבוע את חברת הביטוח עד שלוש שנים לאחר שהתלמיד הגיע לגיל 18. כלומר, עד גיל 21.

  • הגשת תביעה לתאונות אישיות לתלמידים אפשרית גם אם התלמיד היה הגורם להתרחשות התאונה.

Kids Playing Soccer

חשוב לדעת

תקנון פוליסת הביטוח הותאם לאוכלוסיית המבוטחים הצעירה, ולהלן מספר הדגשים שחשוב שכל הורה ידע בנוגע לפוליסה של ילדיו:

  • הכיסוי לביטוח תאונות אישיות חל על כל ילד במדינת ישראל שלומד במסגרת שבפיקוח משרד החינוך, ובכלל זה מעונות, גנים, בתי ספר, חטיבות, תיכונים וכל מסגרת לימודית שכפופה לחוק חינוך חובה. התשלום עבור הביטוח נגבה מידי שנה כתשלום חובה מההורים.  

  • הביטוח מכסה את התלמידים לאורך כל אחד מימות השנה, כלומר גם בתקופת החופשות וגם אם הפגיעה התרחשה בזמן חופשה בחו"ל.

  • חוק ההתיישנות בתביעות לתאונות תלמידים קובע שיש אפשרות לתבוע את חברת הביטוח עד שלוש שנים לאחר שהתלמיד הגיע לגיל 18. כלומר, עד גיל 21.

  • הגשת תביעה לתאונות אישיות לתלמידים אפשרית גם אם התלמיד היה הגורם להתרחשות התאונה.

Legal%20Handshake_edited.jpg

סיפורי הצלחה:

מ' נפגע בביתו קיבל פיצוי של 48,000 ש"ח 

ג נפגע בעת שטייל בפארק וקיבל פיצוי של 128,000 ש"ח 

א נפגעה בביהס בזמן הפסקה קיבלה פיצוי של 27,000 ש"ח 

bottom of page