top of page
shutterstock_712608241_edited.jpg

נזיקין

תאונות דרכים

ראשית חשוב לדעת שהמחוקק בישראל קבע שכל אדם שנפגע בתאונת דרכים, בצורה זו או אחרת, זכאי לקבל פיצוי בשל הפגיעות שנגרמו לו, בין שיש לו אחריות להתרחשות התאונה ובין שאין לו אחריות להתרחשותה, כלומר הוא היה מעורב בתאונה אך לא גרם לה.

תאונת דרכים

פגיעה מתאונת דרכים מתוארת ככל אירוע שבו אדם נפגע מכלי תחבורה בצורה כלשהי. כלומר, אין גם הכרח שהפגיעה תתרחש כאשר התובע יושב בכלי התחבורה עצמו, אלא ייתכנו מצבים נוספים, כמו; תאונת דרכים בזמן החלפת גלגל, חציית כביש כנפגע מכלי רכב, סגירת תא מטען או דלת על מספר אצבעות בעת תדלוק ועוד. 
לשם יישום החוק מחויב כל נהג בעל רכב במדינת ישראל לשלם תשלום 'ביטוח חובה', שנועד לבטח אותו, את נוסעי הרכב ואת עוברי האורח במקרה של תאונה.

 

 

 

 


על אלו סעיפים אפשר לתבוע פיצויים במקרה של תאונת דרכים?
יש לא מעט סיבות שמצדיקות הגשת תביעת פיצויים, ועל בסיסם נבנה תיק התביעה עצמו. הנה רק חלק מהם:
ימי מחלה, הוצאות על טיפולים רפואיים, ההשלכות הפיזיות והנפשיות שנגרמו לנפגע, כמו; כאב מתמשך או כרוני, נכות וכדומה, פגיעה בשכר ממקום העבודה ועוד.
כל תיק תביעה יבחן לעומקו, וגובה הפיצויים יקבע על פי הנתונים והצגת המסמכים שיוגשו לגוף הרלוונטי לתביעה: בית המשפט, חברות הביטוח או הביטוח הלאומי. 
חוק הפיצויים במדינת ישראל לנפגעי תאונת דרכים מוגדר כחוק סוציאלי, ועל כן נקבע כי שכר טרחת עורך הדין ישולם באחוזים מסכום הפיצוי שנקבע.  

פיצויים

Depositphotos_37667915_xl-2015.jpg

התיק המשפטי

שלבי בניית התיק המשפטי לתביעת פיצויים מתאונת דרכים
כמובן שכל מקרה נבחן לגופו, אך באופן כללי אפשר לתאר את תהליך העבודה בתיק התביעה על פי השלבים הבאים:

  • בחינת נתוני אירוע התאונה ובדיקת אפשרויות התביעה.

  • איסוף מסמכים, למשל; רפואי ומשטרתי, לצורך בניית תיק התביעה.

  • הגשת התביעה והוכחת הנזק שנגרם כתוצאה מתאונת הדרכים. בהתאם לאירוע התאונה עצמו, ובהתאם לנתונים האובייקטיביים והוכחתם באמצעות מסמכים.

ההמלצה המקצועית שלי, בתיקי תביעות נזיקין ככלל ובתביעות מתאונות דרכים בפרט, היא לצמצם את זמן ניהול התיק, ולהימנע עד כמה שאפשר מניהול התיק בבית המשפט. 

Legal%20Handshake_edited.jpg

סיפורי הצלחה:

א', בת 28 נפגעה בתאונת דרכים, קיבלה פיצוי של 220,000 ש"ח.

נ', בת 42 שברה את היד בתאונת דרכים, קיבלה 5% נכות ופיצוי של 414,000 ש"ח.

א', בת 43 נפגעה בתאונת דרכים, קיבלה פיצוי של 314,000 ש"ח.

bottom of page