נזקין

נזיקין

 
 

ראשית חשוב לדעת שהמחוקק בישראל קבע שכל אדם שנפגע בתאונת דרכים, בצורה זו או אחרת, זכאי לקבל פיצוי בשל הפגיעות שנגרמו לו, בין שיש לו אחריות להתרחשות התאונה ובין שאין לו אחריות להתרחשותה, כלומר הוא היה מעורב בתאונה אך לא גרם לה.


פגיעה מתאונת דרכים מתוארת ככל אירוע שבו אדם נפגע מכלי תחבורה בצורה כלשהי. כלומר, אין גם הכרח שהפגיעה תתרחש כאשר התובע יושב בכלי התחבורה עצמו, אלא ייתכנו מצבים נוספים, כמו; תאונת דרכים בזמן החלפת גלגל, חציית כביש כנפגע מכלי רכב, סגירת תא מטען או דלת על מספר אצבעות בעת תדלוק ועוד. 
לשם יישום החוק מחויב כל נהג בעל רכב במדינת ישראל לשלם תשלום 'ביטוח חובה', שנועד לבטח אותו, את נוסעי הרכב ואת עוברי האורח במקרה של תאונה.


על אלו סעיפים אפשר לתבוע פיצויים במקרה של תאונת דרכים?
יש לא מעט סיבות שמצדיקות הגשת תביעת פיצויים, ועל בסיסם נבנה תיק התביעה עצמו. הנה רק חלק מהם:
ימי מחלה, הוצאות על טיפולים רפואיים, ההשלכות הפיזיות והנפשיות שנגרמו לנפגע, כמו; כאב מתמשך או כרוני, נכות וכדומה, פגיעה בשכר ממקום העבודה ועוד.
כל תיק תביעה יבחן לעומקו, וגובה הפיצויים יקבע על פי הנתונים והצגת המסמכים שיוגשו לגוף הרלוונטי לתביעה: בית המשפט, חברות הביטוח או הביטוח הלאומי. 
חוק הפיצויים במדינת ישראל לנפגעי תאונת דרכים מוגדר כחוק סוציאלי, ועל כן נקבע כי שכר טרחת עורך הדין ישולם באחוזים מסכום הפיצוי שנקבע.  

 שלבי בניית התיק המשפטי לתביעת פיצויים מתאונת דרכים
כמובן שכל מקרה נבחן לגופו, אך באופן כללי אפשר לתאר את תהליך העבודה בתיק התביעה על פי השלבים הבאים:

 • בחינת נתוני אירוע התאונה ובדיקת אפשרויות התביעה.

 • איסוף מסמכים, למשל; רפואי ומשטרתי, לצורך בניית תיק התביעה.

 • הגשת התביעה והוכחת הנזק שנגרם כתוצאה מתאונת הדרכים. בהתאם לאירוע התאונה עצמו, ובהתאם לנתונים האובייקטיביים והוכחתם באמצעות מסמכים.

ההמלצה המקצועית שלי, בתיקי תביעות נזיקין ככלל ובתביעות מתאונות דרכים בפרט, היא לצמצם את זמן ניהול התיק, ולהימנע עד כמה שאפשר מניהול התיק בבית המשפט. 

 

מהי תאונת עבודה? היכן יתרחש אירוע שייחשב כתאונת עבודה? מה קורה אם נפגעתי במהלך יום גיבוש במסגרת העבודה – האם גם פגיעה שכזו תחשב לתאונת עבודה? והאם כל מחלה מצדיקה תביעה להכרה כתאונת עבודה?
המונח "תאונת עבודה" מקפל בתוכו שני מושגים נרחבים. האחד - פגיעה בעקבות תאונת עבודה, והשני – פגיעה ממחלה (מחלת מקצוע), שנגרמה כתוצאה מהעיסוק של העובד במקום העבודה. 


תאונת עבודה
המוסד לביטוח לאומי ידון בתביעה להכרה בפגיעת עבודה, כאשר מקרה הפגיעה התרחש במהלך יום העבודה, בדרך למקום העבודה ובחזרה ממנו. בתוך הגדרה כוללת זו נכללים גם אירועים שהתקיימו במסגרת העבודה, כמו; ימי גיבוש, השתלמויות, טיולים ועוד.
פגיעה מיוחסת לאירוע חד פעמי, ויש להבחין בין שני מקרים. במקרה שלא התקיימה רשלנות של המעסיק, תעשה התביעה מול ביטוח לאומי. אך כאשר המקרה התרחש בשל רשלנות המעסיק יכול העובד להגיש תביעה גם כנגד המעסיק.


מחלת מקצוע
מחלה תיחשב לתאונת עבודה כאשר תוכח שהיא נגרמה כתוצאה מעיסוקו של העובד, ותהיה ממושכת. ביטוח לאומי הגדיר 40 מחלות שנכנסות תחת המונח: 'מחלת מקצוע'. 
באופן כללי מדובר במחלות שיוכח שנגרמו כתוצאה מאופי העבודה או מתנאי העבודה. למשל; מורה שמיתרי קולו נפגעו והוא סובל מצרידות, עובד ששמיעתו נפגעה כתוצאה מעבודה שרוויה ברעשים סביבתיים, עובד שחלה במחלת הסרטן בעקבות חשיפה לקרינה ועוד.

מהן הזכויות של נפגעי תאונות דרכים?
תקנות המוסד לביטוח לאומי מסדירות את ההגדרות בתחום, אך עדיין כל מקרה לגופו. בתביעות מהסוג הזה יש חשיבות גדולה להתנהלות הפרוצדורלית ולהיכרות מעמיקה עם התחום על תתי-סעיפיו. חריגה או אי-עמידה באחת מהדרישות של המוסד לביטוח לאומי יכולה להכריע בדבר התביעה, ולעיתים ללא אפשרות לשנות את ההכרעה, גם במקרים שבהם קיימת הצדקה מלאה להגשת התביעה.


באופן כללי מומלץ להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי בעקבות תאונת דרכים תוך 12 חודשים מיום הפגיעה. הגשת תביעה אחרי פרק זמן זה תפגע בחלק מההטבות ועד לשלילת זכות התביעה.


על מנת להגדיל את סיכויי ההכרה בתאונת עבודה יש לפעול במספר מישורים:

 • בסמוך למקרה הפגיעה יש לתעד את התרחשות האירוע בכתב, ובמידת האפשר לצרף עדויות של עובדים שנוכחו וראו את המתרחש.

 • בצמוד לאירוע יש חובה לגשת לרופא, גם אם נראה שאין סיבה ממשית לכך. מסמך רפואי הוא הכרח בהגשת תביעה לביטוח הלאומי.

 • אם מדובר בתאונת דרכים שאירעה במהלך יום העבודה, בדרך למקום העבודה או בחזרה ממנו, חלה חובה לפנות למשטרה ולדווח על האירוע, ולהפיק מסמך שמעיד על הקשר בין התאונה ובין העבודה.

 • לאחר האירוע יש לאסוף כל מסמך רפואי שמעיד על בדיקה, ניתוח או קבלת טיפול מכל גורם רפואי, שטיפל בגורם הפגיעה.

 • יש לבקש מהרופא המטפל לפתוח תיק 'תאונת עבודה', ולמלא בעזרתו מסמך 'תעודה ראשונית לנפגע עבודה'.

 • לצורך הגשת התביעה תתבקשו למלא את טפסי הביטוח הלאומי, ולהחתים את הגורמים הרלוונטיים לטופס. טופס בעל חשיבות רבה הוא טופס אישור מעסיק לתאונה.

 • המלצה נוספת – שימרו על כל מסמך שקשור באופן ישיר או עקיף לפגיעה ולטיפול בה. לדוגמה, קבלה על תשלום על נסיעות למקום הטיפול או קבלה על רכישת תרופה.

אם המוסד לביטוח לאומי הכיר בפגיעה כתאונת עבודה יזכה התובע לקבל 75% מגובה הכנסתו למשך תקופה של עד 90 יום.
לאחר ההכרה ואם נגרמה לעובד פגיעה בכושר העבודה הוא יזכה לסל הטבות מהביטוח הלאומי. ואם כתוצאה מהפגיעה נגרמה לעובד נכות הוא יהיה זכאי לקצבת נכות זמנית או קבועה. לצורך הכרה של הביטוח הלאומי יש לפתוח בהליך נוסף ולעמוד בפני ועדה רפואית.
 
 בהגשת תביעות להכרה כ'תאונת עבודה' אעבור על פרטי האירוע ואבחן כל אחד ממרכיביו, על מנת לאתר את קווי התביעה ולהציג בפניכם את הנדרש לצורך הגשת התביעה.

 

כידוע, תלמידים שלומדים במסגרות, שנמצאות תחת פיקוח משרד החינוך, מבוטחים בפוליסת תאונות אישיות, וזאת במסגרת חוק חינוך חובה (1949). הפוליסה לתלמידים מכסה פגיעה מתאונות אישיות שמתרחשות בכל שעות היום ובכל מסגרת. כלומר, הפוליסה מכסה כל מקרה של תאונה גם אם היא התרחשה מחוץ לתחומי בית הספר ולא בשעות הלימודים.


תקנון פוליסת הביטוח הותאם לאוכלוסיית המבוטחים הצעירה, ולהלן מספר הדגשים שחשוב שכל הורה ידע בנוגע לפוליסה של ילדיו:

 • הכיסוי לביטוח תאונות אישיות חל על כל ילד במדינת ישראל שלומד במסגרת שבפיקוח משרד החינוך, ובכלל זה מעונות, גנים, בתי ספר, חטיבות, תיכונים וכל מסגרת לימודית שכפופה לחוק חינוך חובה. התשלום עבור הביטוח נגבה מידי שנה כתשלום חובה מההורים.  

 • הביטוח מכסה את התלמידים לאורך כל אחד מימות השנה, כלומר גם בתקופת החופשות וגם אם הפגיעה התרחשה בזמן חופשה בחו"ל.

 • חוק ההתיישנות בתביעות לתאונות תלמידים קובע שיש אפשרות לתבוע את חברת הביטוח עד שלוש שנים לאחר שהתלמיד הגיע לגיל 18. כלומר, עד גיל 21.

 • הגשת תביעה לתאונות אישיות לתלמידים אפשרית גם אם התלמיד היה הגורם להתרחשות התאונה.

חשוב שתדעו...
הגשת תביעה לפיצויים עקב תאונות תלמידים אינה מסתכמת במילוי טפסים בלבד. בניהול תביעות מסוג זה חשוב לי לקבל תמונה רחבה של מקרה האירוע, לבחון אותו לפרטיו, ובהתאם להציע את תוכנית הטיפול בתיק התביעה.
למשל במקרה של תאונה, שהתרחשה במסגרת שעות הלימודים בבית הספר, וכשמסיפור המקרה מתברר שנסיבות האירוע היו מחדל או מפגע, אמליץ מעבר להגשת תביעה לפיצויים מחברת הביטוח הגשת תביעה גם כנגד הגורם שאחראי למחדל או למפגע.

 

אחת מתביעת הנזיקין הנפוצות ביותר היא רשלנות רפואית, ותוגש במקרים שיש בהם עילה המעידה על כך שנגרם נזק גוף כתוצאה מטיפול רפואי רשלני וגם כתוצאה ממה שמוגדר כקדם טיפול רפואי. 


המחוקק קבע פקודות נזיקין שקובעות כי בין הצוות הרפואי ובין המטופלים חלה חובת זהירות, וכאשר קיימות ראיות להפרת פקודות אלה יש עילה לתביעה על רשלנות רפואית. כמובן, שלצורך דיון של בית המשפט בתביעות אלו חלה חובה על הנפגע להוכיח ולהציג ראיות שמוכיחות את מעשה הרשלנות הרפואית מצד מטפליו.
יש מקרים שנראים כמובהקים להגשת תביעה על רשלנות רפואית, אך יש עוד רבים אחרים שהציבור אינו מודע לזכותו להגיש תביעה. למשל, אפשר להגיש תביעה בשל התרשלות על אי-מתן הסבר רפואי על הליך של ניתוח או טיפול רפואי ועל הסיכונים הכרוכים בו, על התרשלות במעקב הנדרש לאחר טיפול או ניתוח, על מסירת מידע שגוי או על ייעוץ למתן תרופה שגרמה לנזק למטופל ועוד.

כל הליך של תביעה נבחן לפרטיו, ועל פי סיפור המסגרת מתגבש תיק התביעה. אך באופן כללי אפשר להתייחס למכלול מקרי הרשלנות רפואית ולומר:

 • במקרה של רשלנות רפואית יש הכרח להוכיח שהתרחשה רשלנות במהלך הטיפול הרפואי, שלתובע אכן נגרם נזק, ושקיים קשר בין הרשלנות ובין הנזק שנגרם.

 • לצורך הגשת תביעה רפואית יש להגיש חוות דעת רפואית שניתנה על ידי מומחה העוסק בתחום הרלוונטי. לדוגמה, רופא עיניים ייתן חוות דעת על רשלנות רפואית שקשורה לפגיעה בראייה.

 • החוק קובע כי המוסדות הרפואיים מחויבים להעביר לעורך דין המטפל בתיק התביעה את כל המידע הרפואי הנדרש לתביעה, כמובן בהצגת כתב ויתור על סודיות רפואית מצד התובע. 

 • הגשת תביעה לרשלנות רפואית תתאפשר במסגרת תקופת התיישנות של עד 7 שנים מהמועד שבו התברר למטופל הקשר הנסיבתי שבין הנזק שנגרם לו ובין הטיפול הרפואי שהוגש לו. קטין, מתחת לגיל 18, זכאי להגיש תביעת רשלנות רפואית עד גיל 25. 

 • שכר הטרחה לעורך הדין שמטפל בתיק התביעה, יהיה באחוזים מוגדרים מסך הפיצוי שפסק שופט בית המשפט.

תהליך הגשת תביעה על רשלנות רפואית דורש היכרות מעמיקה עם סיפור המקרה, שבעקבותיו אפרוש בפניכם את תמונת המצב המשפטית, הדרכה כיצד לפעול ומתווה לבניית התיק הרפואי, ובהמשך ליווי וייצוג בבית המשפט.

תביעה על רשלנות רפואית יכולה לנבוע מנסיבות שונות, אם אינכם בטוחים ויש לכם ספק בנוגע לנזק שנגרם לכם בעקבות טיפול רפואי, פנו אליי בכל שאלה.