top of page

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

מעוניינים להגדיל את סיכויי ההצלחה בהגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי?

 

אין לכם מושג איך מתחילים והפרוצדורה מרתיעה אתכם? 

 

 

הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי כרוכה לרוב בהגשת טפסים ומסמכים רפואיים ואחרים, ובהתנהלות שכוללת פרוצדורה מסורבלת ומתמשכת. חלק מהאנשים שזכאים לתבוע מרימים ידיים עוד בשלבים הראשונים של הגשת התביעה, ואפילו כשמדובר בתביעה שבאופן יחסי אינה כרוכה בתהליך ממושך או מורכב. וכאשר מדובר בתהליך מורכב יותר, כמו אפשרות להגשת ערעור על החלטה, ההימנעות גדולה עוד יותר.


המוסד לביטוח לאומי מעדכן מידי שנה את החוקים ואת התקנות בכל אחד מתחומי הגשת התביעות, כמו; תביעה להכרה ב'מחלת מקצוע', נכות, סיעוד, תאונות עבודה, קצבת זקנה, קצבת שארים ועוד.


הידע והניסיון שיש לי בתחום התביעות לביטוח הלאומי מאפשרים לי להגדיל את הסיכויים להצלחה בתביעות השונות. זאת על ידי:

  • בחינת נתוני תיק התביעה בצורה מקצועית, ולאחר מכן הדרכת לקוחותיי כיצד להשלים את המסמכים הנדרשים לצורך הגשת התביעה.

  • בניית תיק תביעה בהתאמה לחוקים ולתקנות המעודכנים של הביטוח הלאומי.

  • הכנת לקוחותיי לקראת הוועדה הרפואיות, שעשויה להכריע בתיק התביעה.

  • במידת הצורך, בחינת אפשרות להגיש ערעור על החלטה שהתקבלה בתיק תביעה. 

  • קיצור משך הזמן הנדרש לתהליך הגשת התביעה.   

זכרו, אין חובה שתאלצו להגיש את התביעות לביטוח לאומי לבד!

אומנם מדובר במוסד ממשלתי שמהותו סוציאלית, אך יש צורך שהאזרח יוכיח ויצדיק את סיבת הגשת התביעה. כאן באה לידי ביטוי החשיבות שיש לפניה לעורכי דין, אשר מכירים מקרוב את תחום התביעות הרחב הזה. 
במהלך השנים צברתי ניסיון בהגשת תביעות לביטוח הלאומי, ויש לי ידע בתחום התקנות והחוקים של המוסד, שמתעדכנים מעת לעת. כל אלה מאפשרים לי לפשט ולצמצם את זמן הגשת התביעה, לסייע ללקוחותיי להבין את תמונת המצב בתיק התביעה שלהם, לבנות עבורם תיק תביעה שתואם לדרישות הביטוח הלאומי, ולייצג אותם בצורה מקצועית.
 

bottom of page